Shopping Cart

✔️   Direct vanaf fabriek, bespaar tot wel 40%!

✔️   Gratis verzending op alle producten

Disclaimer

Het gebruik van de informatie op deze webshop is gratis zolang deze informatie niet wordt gekopieerd, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze webshop alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze webshop her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij vuurtafelsonline.nl.

Getoonde informatie

Fouten die ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met vuurtafelsonline.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

Vuurtafelsonline.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze webshop onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze webshop worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 

Nederlandse productie

dus kwaliteit!

Gratis verzending

op al onze producten

Snelle levering

door heel Nederland

100% veilige betalen

met iDeal of PayPal